Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Thuiswerkeninpakwerk.nl. Door de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Thuiswerkeninpakwerk.nl. Thuiswerkeninpakwerk.nl biedt deze website aan u aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die beschikbaar zijn. De gebruiker aanvaard alle voorwaarden, beleid en aankondigingen zoals hier beschreven.

Door het bezoeken van onze site en/of iets van ons te kopen. Neemt u deel aan onze ‘Service’ en gaat u akkoord en bent gebonden aan onze gebruiksvoorwaarden. Met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en de voorwaarden en het beleid waarnaar wordt verwezen.

TOEPASSING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site. Inclusief zonder beperking van browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of contribuanten.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website. Door toegang te krijgen of het gebruik van enig deel van de site. Geeft u aan akkoord te gaan en gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Als u niet met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst instemt. Dan heeft u geen toegang tot de website of gebruik van alle services. Als deze voorwaarden van de dienst worden beschouwd als een aanbod. Dan is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

FUNCTIES OF HULPPROGRAMMA’S

Nieuwe functies of hulpprogramma’s die zijn toegevoegd aan deze website zijn ook onderworpen aan de voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel bij te werken. Of te wijzigen of te vervangen aangaande deze gebruiksvoorwaarden. Door detachering updates en/of wijzigingen aan onze website.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek op wijzigingen te controleren. Uw toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze website wordt gehost op Hosting24.com. Zij voorzien ons van het online platform dat ons toelaat om onze producten en diensten aan u aan te bieden.

SECTION 1 – ONLINE STORE TERMS

AFDELING 1 – ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Geeft u aan dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid heeft. Zowel in uw staat of provincie of je woonplaats. Of dat u de leeftijd van meerderjarigheid in uw staat of provincie. Of dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarigen deze site te laten gebruiken.

U kan onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Noch kan u, in het gebruik van de dienst, wetten overtreden in uw rechtsgebied. Iinclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht.

U mag geen adware of virussen of een code met een destructief karakter verzenden.

Een inbreuk of schending van de voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beeindiging van uw toegang.

AFDELING 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om toegang te weigeren aan iedereen. Om welke reden op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet met inbegrip van creditcardinformatie). Kan niet-versleutelde en betrekken

(a) overdracht via verschillende netwerken.

(b) veranderingen om te voldoen en aanpassen aan technische eisen. Voor het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie is altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopieren, doorverkopen of exploiteren. Geldend voor enig gedeelte van de dienst, gebruik van de dienst, of toegang tot de dienst. Of enig contact op de website via welke de dienst wordt verricht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons.

De rubrieken gebruikt in deze overeenkomst zijn opgenomen slechts voor gemak. En zal niet beperken en of anders van invloed zijn op deze voorwaarden.

DEEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor informatie. En kan niet worden ingeroepen of gebruikt als de enige basis voor besluitvorming.

Zonder raadpleging van primaire, vollediger en nauwkeuriger of meer tijdige bronnen van informatie. Vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijk, is niet huidige en is geleverd alleen ter referentie. We behouden het recht om de inhoud van deze site op elk gewenst moment wijzigen.

Maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen te controleren op onze site.

DEEL 4 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij behouden ons het recht te allen tijde te wijzigen of te beeindigen van de Service. Oof een deel of inhoud daarvan zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of derden. Voor iedere wijziging, prijswijziging, opschorting of beeindiging van de dienst.

DEEL 5 – producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten mogelijk beschikbaar uitsluitend online via de website. Deze producten of diensten mogelijk beperkte hoeveelheden. En zijn onderworpen aan terugkeer of wisselen alleen volgens onze Return Policy.

Wij hebben alles gedaan om kleuren en -afbeeldingen van producten zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat uw computer beeldscherm van elke kleur nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht. Om het beperken van de verkoop van onze producten of diensten. Aan enig persoon, geografisch gebied of jurisdictie. We oefenen dit recht uit op een case-by-case basis.

Wij behouden ons het recht voor het aantal te beperken. Dit geldt voor de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan veranderingen.

Dit kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht om een product te stoppen op elk gewenst moment. Een aanbod voor een product of dienst op deze site gemaakt is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie. Of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen. Of dat eventuele fouten in de dienst zal worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij mogen beperken of hoeveelheden gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling annuleren.

Deze beperkingen bevatten orders die zijn geplaatst door of onder de dezelfde account van de klant. De zelfde creditcard, en/of orders die gebruikmaken van de dezelfde facturering en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren.

Wij proberen u te informeren door contact opnemen via e-mailbericht en/of facturering adres. Mits op het moment de bestelling was gemaakt.

Wij behouden ons het recht te beperken of te verbieden van orders die. In onze beoordeling, lijken te worden geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop en accountgegevens. Deze voor alle aankopen in onze winkel aan te bieden.

U gaat ermee akkoord uw account, e-mailadres en credit card nummers en vervaldatums. Zodat we kunnen uw transacties kunnen afhandelen en contact met u opnemen indien nodig.

Voor meer informatie, Lees onze Returns Policy.

SECTIE 7 – OPTIONELE PROGRAMMA ‘S

Wij kunnen u voorzien van toegang tot terts-verschijnende partij gereedschappen. Waarover wij noch inzage hebben, noch controle hebben, noch input.

U erkent en aanvaardt dat wij toegang tot dergelijke instrumenten bieden “as is”. En “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, vertegenwoordigingen. Of voorwaarden van welke aard en zonder goedkeuring.

We hebben geen aansprakelijkheid uit gebruik van de optionele terts-verschijnende gereedschappen.

Elk gebruik door u van programma’s aangeboden via de site is volledig op eigen risico. Zorg dat u bekend bent met de voorwaarden waarop hulpprogramma’s worden geleverd door derden.

We kunnen ook in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website. Inclusief, de introductie van nieuwe instrumenten en middelen. Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

SECTIE 8 – PRODUCTEN VAN DERDEN LINKS

Content, producten en services op onze Site kunnen materiaal van derden bevatten.

Derden links op deze site kan leiden u naar websites van derden die niet met ons zijn verbonden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of evaluatie van de inhoud. Of de nauwkeurigheid en wij garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid. En verantwoordelijkheid voor eventuele derden materialen of websites. Of voor elke andere materialen, producten of services van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade aan de aankoop of het gebruik van goederen. Diensten, middelen, inhoud, of elke andere transacties tot alle websites van gerelateerde derden.

Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde-partij. En zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u gaat deelnemen aan een transactie. Klachten, claims, twijfels of vragen over third-party producten moeten worden gericht aan de derde-partij.

SECTIE 9 – GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen verzendt(bijvoorbeeld wedstrijd inzendingen). Of zonder een verzoek van ons creatieve ideeen, suggesties, voorstellen, plannen. Of andere materialen, online, via e-mail, per post, of anders (collectief, ‘ opmerkingen’) verzendt.

U gaat akkoord dat wij dit op elk gewenst moment, zonder beperking, kopieren, publiceren, distribueren. En anderszins te gebruiken op willekeurig welk medium eventuele opmerkingen die u naar ons doorstuurd.

En we zullen onder geen verplichting eventuele opmerkingen in vertrouwen te nemen. Te vergoeden voor eventuele opmerkingen. Of om te reageren op eventuele opmerkingen.

SECTIE 9a

We kunnen, maar hebben geen verplichting om te bewerken. Of inhoud te verwijderen die in onze ogen onwettig zijn. Beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen. Of anderszins verwerpelijk of van derden intellectuele eigendom of deze voorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen niet enig recht zullen schenden van een derde-partij. Met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid. Of andere persoonlijke of bedrijfseigen recht. U gaat akkoord dat uw opmerkingen niet smadelijk of onwettig, beledigend materiaal bevat.

Of een computer virus of andere malware. Welke op geen enkele manier invloed op de werking van de website of een verwante website bevatten. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, doen alsof ze iemand anders dan uzelf zijn. Of anders te misleiden naar ons of derden ten aanzien van de oorsprong.

U bent verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maken en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen. Geplaatst door u of een derde partij.

HOOFDSTUK 10 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw inzending van roerend wetenswaardigheid via de website wordt bestuurd door onze Privacy Policy.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in algemene voorwaarden typografische fouten. Onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Welke betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, promoties, aanbiedingen, product en beschikbaarheid.

Wij behouden ons het recht om te corrigeren op fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen. En op het wijzigen of bijwerken van informatie of bestellingen annuleren. Als alle informatie in de voorwaarden of op een verwante website. Op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend onjuist is.

We hebben geen verplichting om bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken. Aangaande informatie in de algemene voorwaarden. Of op een verwante website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve als vereist in wet.

Geen update of datum toegepast in de voorwaarden of op een verwante website moeten worden genomen. Om aan te geven dat alle informatie in de algemene voorwaarden. Of op een verwante website is aangepast of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de terms of service. Zijn de volgende verboden van toepassing voor het gebruik van de site of de inhoud ervan.

(a) voor enig onwettig doel.
(b) te werven anderen als u wilt uitvoeren of deelnemen aan onwettige handelingen.
(c) te schenden van ieder internationale, federale, provinciale. Of staat verordeningen, regels, wetten of plaatselijke.
(d) inbreuk op of schending van onze intellectuele-eigendomsrechten. Of de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
(e) om te kwellen, misbruik, beledigen, schaden, smaad, laster, in diskrediet, intimideren. Of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap.
(f) voor te leggen van onjuiste of misleidende informatie.

(g) te uploaden of virussen te verzenden of een ander type van kwaadaardige code. Welke kan worden gebruikt op een manier die zal van invloed zijn op de functionaliteit. Of de werking van de dienst of van een gerelateerde website, andere websites, of het Internet.
(h) voor het verzamelen en bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen.
(i) om spam, phish, pharm, Mom, spin, kruipen of schrapen.
(j) voor obsceen of immorele doeleinden.
(k) te verstoren of te omzeilen de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website.

We behouden het recht om uw gebruik van de website beeindigen. Of een verwante website voor het overtreden van een van de verboden gebruikt.

DEEL 13 – DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet verklaren of garanderen dat onze dienst, tijdig, veilig of foutvrij zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten in het gebruik van deze website juist of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de website voor onbepaalde tijd verwijderen. Of annuleren op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u.

U aanvaardt uitdrukkelijk dat uw gebruik van de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u via de service geleverd zijn. Behalve als uitdrukkelijk vermeld door ons) geleverd ‘as is’ en ‘as available’ voor uw gebruik.

Zonder alle vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard, hetzij express of impliciet. Met inbegrip van alle impliciete garanties. Of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, duurzaamheid, titel en niet-INBREUKMAKENDHEID.

DEEL 13a

In geen geval worden Thuiswerkeninpakwerk.nl. Zoals bestuurders, werknemers, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk gesteld voor. Schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve of schade van welke aard ook.

Inclusief, zonder beperking, winst, verloren inkomsten, verlies van gegevens, kosten van vervanging. Of soortgelijke schade, of op grond van contract, onrechtmatige daad. Inclusief nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins. Welke voortvloeien uit uw gebruik van de service of producten aangeschaft via de service.

Of voor enige andere vordering gerelateerd op enigerlei wijze tot uw gebruik van site of product. Inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud. Of enig verlies of schade van welke aard opgelopen als gevolg van het gebruik van de service. Of enige inhoud (of product) gepost, verzonden of anderszins ter beschikking gesteld via de website.

Zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid. Omdat bepaalde staten of rechtsgebieden niet de uitsluiting staan. Of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade. In dergelijke staten of rechtsgebieden, wordt onze aansprakelijkheid beperkt. Voor zover maximaal is toegestaan door de wet.

HOOFDSTUK 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en de onschadelijkheid van Thuiswerkeninpakwerk.nl. En onze partners, licentiegevers, providers, leveranciers en werknemers.

Deze te vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten. Welke door een derde partij moet voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden. Of de documenten door verwijzing of uw schending van enige wet of de rechten van een derde-partij of.

** SECTION 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is vastgestelt. Is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door toepasselijk recht. En het gedeelte niet-afdwingbaar worden geacht te worden gescheiden van deze termijnen van de dienst.

Dergelijke bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEEINDIGING

De verplichtingen en de aanspraakbaarheid van de partijen aangegaan. Voorafgaand aan de datum van beeindiging overleven de beeindiging van deze overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden tenzij en totdat deze beeindigd door u of door ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment beeindigen. Door ons te melden ons dat u niet langer wenst te gebruiken van onze diensten. Of wanneer u niet langer gebruik maakt van onze site.

Als in onze eigen beoordeling u niet, of we vermoeden dat u heeft gefaald. Om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze termijnen van de dienst. Kunnen wij ook deze overeenkomst beeindigen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

En u aansprakelijk stellen voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beeindiging. Een/of overeenkomstig kunnen u toegang ontzeggen tot onze diensten (of enig deel daarvan).

AFDELING 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen onzezijds van ons om het recht uit te oefenen. Of af te dwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening.

Deze Servicevoorwaarden en enig beleid of operationele regels gepost door ons op deze website.

Of met betrekking tot de dienst vormt de volledige overeenkomst. En afspraak tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de website. Vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen. Hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons.

Met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle eerdere versies van de algemene voorwaarden.

Onduidelijke interpretatie van de voorwaarden mogen niet worden opgevat tegen de partij.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

De voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten bieden worden beheerst. Door en geinterpreteerd volgens de wetten van Donker Curtius Straat 13, Zutphen, GE, 7204rf, Nederland.

PARAGRAAF 19 – WIJZIGINGEN IN TERMS OF SERVICE

U kunt de meest recente versie van de voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht, bijwerken, wijzigen of vervangen enig onderdeel van deze voorwaarden. Door detachering updates en wijzigingen aan onze website.

Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website. Of de dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze voorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACT INFORMATIE

Vragen over de algemene voorwaarden moeten worden gestuurd naar ons via info@thuiswerkeninpakwerk.nl.

 

Deel en inspireer anderen