Geld verdienen op het internet

Geld verdienen op het internet als nevenactiviteit, waarom niet? De trend om iets te willen verdienen naast een hoofdberoep als zelfstandige, neemt niet af. De trend om iets extra’s te willen verdienen naast je hoofdberoep als zelfstandige is niet minder groot.

Geld Verdienen Op Het Internet

Meer dan 50 procent van alle oprichters van een nieuw bedrijf in Nederland start in deeltijd, waarschijnlijk ook vanwege veiligheidsoverwegingen. Want wie nog een andere fulltime baan en daarmee een vast inkomen heeft. Dat benadert de zelfstandigheid minder hard. En voelt niet de druk om een vrij snel inkomen te moeten verwerven. Daarnaast is men verder sociaal verzekerd.

Als de onderneming op een gegeven moment faalt, staat men niet voor de vraag, hoe het verder gaat. Maar kan men in ieder geval in zijn werk blijven werken. Als de parttime stichting na een bepaalde tijd zo goed functioneert. En dat een fulltime baan er niet meer bij past, kan je toch ontslag nemen.

Geld verdienen op het internet – Voor en tegen

Afgezien van deze voordelen heeft een onafhankelijkheid zijn nadelen. Door de fulltime baan als werknemer kan men zich niet volledig inzetten voor dit project. En krijgt men waarschijnlijk niet het optimale resultaat. En men is professioneel nog steeds meer geklemd en heeft naast geen vrije tijd meer. Maar dat is iets anders.

In dit artikel wil ik graag uitleggen waar je rekening mee moet houden bij het starten van een parttime bedrijf.

Definitie van zelfstandig ondernemerschap in deeltijdarbeid

Een zelfstandige activiteit als nevenactiviteit, of als nevenactiviteit. Indien naast een winstgevende activiteit, hetzij als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Oefent u nog een andere activiteit uit als zelfstandige.

 • U heeft de intentie om winst te maken in de zelfstandige nevenactiviteit.
 • Als het inkomen uit zelfstandige arbeid minder dan 50 procent van uw totale inkomen bedraagt.

Voordat u de stap van het opzetten van een bedrijf als nevenactiviteit neemt, moet u aandacht besteden aan bepaalde zaken. Met name op het gebied van belastingen, recht en verzekeringen.

Let bij het opzetten van een bedrijf als nevenactiviteit op het volgende.

#1 Registreer stichting bij het handelskantoor

Dit kan de eerste stap zijn om uw stichting aan te melden bij het handelskantoor van uw stad of gemeente. Dit is niet alleen noodzakelijk voor fulltime starters, maar ook voor parttime starters.

Als ik aan mijn bedrijfsregistratie denk, is deze in een mum van tijd door de fase heen gegaan. Want je hoeft alleen maar je activiteit in meer detail uit te leggen. Je persoonlijke gegevens en je adres achter te laten en een inschrijfgeld van ongeveer 30 euro te betalen. Het bedrag kan in de tussentijd veranderd zijn. Maar het zou ongeveer binnen dit budget moeten liggen.

Het handelskantoor stuurt uw inschrijving door naar het belastingkantoor en de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Geld verdienen op het internet zoals auteurs of vertalers hoeven zich niet te registreren bij de Dienst Vergunningen voor het bedrijfsleven. Dus registratie bij de Belastingdienst is voldoende.

#2 Werkgevers informeren over deeltijdwerk als zelfstandige in deeltijd

In het algemeen kunt u in Nederland kiezen voor elk beroep dat u wilt uitoefenen. En je hebt ook de vrijheid om naast je hoofdberoep nog andere nevenberoepen uit te oefenen. Zodat er geen wettelijke verplichting bestaat om de werkgever te informeren over de komende vestiging.

Geld verdienen met internet – Let op de volgende punten

 • U mag uw hoofdactiviteit niet verwaarlozen vanwege uw parttime zelfstandig ondernemerschap.
 • Je moet niet concurreren met je werkgever of zijn reputatie schaden.
 • U zou niet met ziekteverlof moeten zijn om uw nevenactiviteit tijdens deze periode te stimuleren.
 • U moet beide activiteiten strikt van elkaar scheiden, dus doe geen dingen voor uw parttime baan tijdens de hoofdberoep.
 • De wekelijkse arbeidstijd mag de geplande arbeidstijd van de thuisbaan met niet meer dan 20 procent overschrijden.
 • Als u zich als Werkloosheids-medewerker wilt vestigen. Moet u maximaal 15 uur per week voor de baan gebruiken. Anders verliest u het recht op Werkloosheidsuitkering 1 of Werkloosheidsuitkering 2.

Als één of meer van de eerste vijf punten op uw geld verdienen op het internet deeltijdbaan van toepassing zijn. Dan kan uw werkgever u verbieden om deeltijds te werken. Bepaalde beroepen, zoals ambtenaren of rechters, moeten een nevenfunctie hebben die is goedgekeurd.

En wie nog steeds in opleiding is, moet zich in detail informeren vanwege een bijbaan. Want hier zijn er speciale wetten voor jongeren onder de 18 jaar, zoals bijvoorbeeld de wet op de jeugdbescherming.

In het algemeen is het aan te raden om de werkgever te informeren over uw professionele verandering. Want als hij het feit over iemand anders te weten komt. Dan kan de basis van het vertrouwen verstoren.

#3 Small business regulation – ja of nee?

U moet aan het begin van uw zelfstandige nevenactiviteit beslissen of u al dan niet BTW (19 procent. Voor bepaalde diensten is ook een percentage van 7 procent mogelijk op uw diensten in rekening wilt brengen.

Om de beslissing te vergemakkelijken is er een regeling voor kleine bedrijven (§19 Umsatzsteuergesetz). In dit geval hoeft de ondernemer de btw in het eerste jaar van vestiging niet te berekenen. Als zijn omzet waarschijnlijk niet hoger is dan het brutobedrag van 17.500 euro.

Geld verdienen met internet voordeel

Een groot voordeel van de regeling voor kleine ondernemers is. Omdat daardoor minder bureaucratie en tijdsbesteding met elkaar samenhangen. Omdat de maandelijkse betaling van de belasting over de toegevoegde waarde aan de belastingdienst ongeldig is.

Een ander groot nadeel is dat u geen voorbelasting kunt betalen. Als u veel kosten heeft voor bepaalde aankopen of opleidingen, dan kunt u de btw op deze facturen niet betalen. Meer informatie over de regelgeving voor kleine bedrijven vindt u hier.

#4 De juiste rechtsvorm…

Dat is waarschijnlijk niet veel om je zorgen over te maken. De meeste parttime startende bedrijven beginnen als eenmanszaak of als burgerlijke maatschap (met 2 personen).

Wie deze rechtsvormen selecteert, heeft geen uitgaven. Die betrekking hebben op de inschrijving in het handelsregister, de aankoop van kapitaalgoederen, notariële attesten, enz. Als een eenmanszaak heeft u een onbeperkte verplichting om dit te doen met uw privévermogen als er iets misgaat.

Lees de nieuwe regelgeving voor startersubsidies vanaf 2012: Dit maakt het moeilijker om startende bedrijven te promoten.
Een interessant alternatief is de oprichting van een Mini BV of UG Entrepreneur Company (beperkte aansprakelijkheid). Meer informatie vindt u in dit artikel.

#5 Let op belastingen en verzekeringen…

Dit vervelende onderwerp begeleidt je ook in het parttime zelfstandig ondernemerschap. Desalniettemin hebben deeltijd-zelfstandigen een aantal voordelen. Met name op het gebied van sociale verzekeringen zoals gezondheidszorg, langdurige zorg, werkloosheid en pensioenverzekering.

Omzetbelasting

Omzetbelasting is verschuldigd als u meer dan 17.500 euro omzet heeft gegenereerd in het voorgaande jaar. Of meer dan 50.000 euro in het lopende jaar. Dan is de regeling voor kleine bedrijven niet langer op u van toepassing (zie hierboven).

Ziektekostenverzekering

Voor velen zal er niets veranderen, omdat degenen die als werknemer in hun hoofdberoep werken nog steeds gedekt zijn. Gedekt door de wettelijke ziektekostenverzekering. En dus geen extra verzekering nodig hebben.

Als u echter meer dan 18 uur in deeltijd werkt of als de deeltijdbaan zwaarder weegt dan de hoofdberoep. Want dan moet u voor een particuliere of vrijwillige verzekering zorgen. Het is het beste om de details vooraf met uw ziektekostenverzekering te bespreken.

Pensioenverzekering

Voor deze verzekering geldt hetzelfde als voor de ziektekostenverzekering, want u bent wettelijk verzekerd via uw hoofdberoep.

Ongevallenverzekering

Er is geen algemene verplichting voor de ongevallenverzekering. Dit echter nodig is voor deeltijdwerk als zelfstandige. Een extra ongevallenverzekering is dan nodig. Omdat bij een arbeidsongeval in Nebenjob de ongevallenverzekering die over de beroepsvereniging heen is afgesloten helaas niet van toepassing is.

#6 Steun van de staat…

Oprichters in deeltijd kunnen, net als fulltime oprichters, gebruik maken van steunprogramma’s en subsidies.

Er zijn tal van informatieplatforms op het internet voor dit doel.

Naast de online informatie dient u hiervoor uitgebreid advies in te winnen. Of het nu gaat om starterscentra, bij het uitzendbureau. En bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in uw stad of bij andere instellingen.

#7 Extra inkomensgrenzen voor Werkloosheidsuitkering en studenten.

Er zijn geen extra inkomenslimieten voor werknemers en 450 Euro-jumelage, maar er zijn wel voor Werkloosheidsuitkering ontvangers en voor studenten.

Werkloosheidsuitkering trekkers mogen maximaal 165 euro per maand verdienen. D.w.z. dat u minder werkloosheidsuitkering 1 of 2 ontvangt.

#8 Gevaar van nep-zelfstandigheid.

Iedereen die officieel zelfstandig is, maar moet werken als een werknemer in een arbeidsverhouding, wordt als schijn zelfstandige aangemerkt. Dit feit kan snel gebeuren in de eerste maanden van een startende onderneming. Indien u niet al te veel vooruitgang hebt geboekt bij het winnen van klanten en misschien maar één klant heeft.

De Nederlandse verzekering definieert de volgende kenmerken van schijnzelfstandigheid:

 • beslist niet vrij over uw werktijden.
 • verbindt zich ertoe de instructies van de werkgever zonder beperkingen op te volgen.
 • verbindt zich ertoe regelmatig verslag uit te brengen aan de klant.
 • bent niet vrij om uw werkplek te kiezen.
 • kunt uw prijzen en uurtarieven niet zelf bepalen.
 • werkt voornamelijk voor één klant, die goed is voor ongeveer 85 procent van uw omzet.
 • laat uw klant u anders controleren, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde hardware en software die de klant heeft voorgeschreven.
 • Je probeert geen nieuwe klanten aan te trekken.
 • U hebt geen werknemers in dienst die onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen. En aan wie u meer dan 400 euro per maand betaalt.

Als minstens drie van de bovenstaande criteria op u van toepassing zijn, bent u hoogstwaarschijnlijk zelfstandig ondernemer. Als nep-zelfstandige draag je niet het volledige ondernemersrisico om echt zelfstandig te zijn. En handel je niet vrijelijk met betrekking tot arbeidstijd en plaats.

Het resultaat: er zijn sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Dit heeft ook fiscale gevolgen. Op existenzgründer.de verdere informatie is in aanvulling op de existenzgründer.de verdere informatie is.

#9 Uitgaven overwegen

Deeltijds ondernemen kan je energie en drive geven, zeker in de startfase, want een boeiende innovatie komt immers tot leven. Maar vaak neemt de euforie van geld verdienen op het internet snel af.

Omdat je na het werk meestal fulltime in een parttime baan werkt. Dus ‘s avonds en in het weekend geld verdienen op het internet. Dan moet de duurzame drijfveer groot zijn, om deze mentale en fysieke inspanning langdurig en constant te kunnen toepassen.

Uiteindelijk zijn het einde van de werkdag en het weekend er om de accu’s van het werken op te laden. En niet om zich te belasten met werk. Ik sta dan ook enigszins kritisch tegenover dit project. Kan je het extra werk misschien niet zo goed aan. Dan bijvoorbeeld aan het einde van de jaren twintig :-).

Geld verdienen met internet conclusie

Begin als een tweede baan: Deze procedure heeft ook zowel licht als schaduw.

Enerzijds bent u financieel verzekerd door uw hoofdberoep, dat onder de verplichte verzekering valt. U hoeft zich geen zorgen te maken over de ziekte- of pensioenverzekering. En kunt u de zaak dus losser en zonder de grote druk om te slagen aanpakken.

Aan de andere kant is er nog een andere belasting van het werk. Zodat er nauwelijks nog plaats is voor familie, kinderen, vrienden, ontspanning en vrije tijd.

Dus je moet van tevoren weten waar je mee te maken hebt. En of je er fysiek en mentaal mee om kunt gaan. Als je hoofdberoep al stressvol genoeg is, dan is een parttime startend bedrijf zeker niet het juiste idee. Tenzij je het voor jezelf mogelijk wilt maken om op een gegeven moment uit je baan te stappen.

Deel en inspireer anderen

Plaats een reactie