Winstgevend Werk van Thuiswerkers

Een ondernemersbedrijf wordt veelal vanuit huis geëxploiteerd, meestal door de ondernemer zelf. Sommige mensen noemen het micro-ondernemingen, online werken of kleine bedrijven. Een klein of microbedrijf hoeft niet noodzakelijkerwijs een thuisbedrijf te zijn.

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van ons bedrijf aan huis om financiële onafhankelijkheid te bereiken in de wereldeconomie van de 21e eeuw. Om een beeld te hebben van de totale omvang van deze industrie en enkele visies op mogelijke toekomstige ontwikkeling en groei. Deze evaluatie van de trends in de sector zal helpen om te dromen dat het de sector dit zal doen.

Ga naar "Alle Aanbieders" voor een overzicht
 • GSM Sale
 • Oppas
 • Krediet Spot
 • My Surveys
 • Jouw Meningen
 • Bezwaarmaker
 • Mickey Euro
 • United Consumer
 • Ferratum L
 • Nuon
 • Ritel Telecom
 • Youfone Sim Onli
 • Ixorg
 • Opinielanden
 • DealXtreme
 • Toluna
 • Contentmods 468
 • i Say Yes
 • Simple Insurances
 • Mobrog
 • Alixpress
 • Michiel Ruiter
 • Freelancer
 • Jiggy L
 • KNAB bank
 • Wilhelmina
 • Waarde Mening
 • Zorg Kiezen
 • Gratis Prijsvragen
 • HelloHome
 • Beleggings Panden
 • Mobiel Te Koop
 • Sam Sams
 • Unique b
 • Scoot
 • Financieren Zonder Cijfers
 • 123 Opzeggen
 • Herdenking Munt
 • Boodschappen Winnen Nu

Zeer betrouwbare statistische informatie is niet vrij beschikbaar omdat deze bedrijven niet goed gedefinieerd zijn en geen deel uitmaken van de statistische planning en strategische informatie van de overheid. Sommige onderzoeken en andere informatie zijn beschikbaar en zullen ons helpen om een breed beeld te krijgen van het belang en de trends in deze industrie.

Algemene Trends En Commentaren Op Het Bedrijfsleven

Ik Wil Thuiswerk

Het vooruitzicht van thuiswerken heeft in de loop der jaren aan geloofwaardigheid gewonnen. Het wordt niet langer gezien als een soort deeltijdwerk dat de vrouw thuis doet terwijl ze voor haar kinderen zorgt. Houd er rekening mee dat de meeste bedrijven, ongeveer twee derde van alle bedrijven, thuis beginnen. Dat omvat grote bedrijven zoals Apple Computer, Baskin-Robbins ijs, Electronic Data Systems, Hallmark kaarten, de Lillian Vernon catalogus, en Purex.

In de Verenigde Staten zijn de gemiddelde inkomsten uit de thuisactiviteiten aanzienlijk, zoals blijkt uit het volgende:

“Bovendien genereren veel thuisbedrijven aanzienlijke inkomsten. Ongeveer 35% heeft een omzet van meer dan 125.000 dollar en 8% meer dan 500.000 dollar. Het mediane gezinsinkomen is 50.233 dollar voor huishoudens in het algemeen en ongeveer 75.000 dollar voor thuisondernemers. Het inkomen voor huiseigenaren is dus aanzienlijk hoger dan voor de bevolking als geheel””.

Een Paar Getallen

De thuisondernemers hebben ongeveer 13,2 miljoen mensen in de VS in dienst. Geschat wordt dat ongeveer 50% van deze bedrijven thuis gevestigd zijn. De aanname is dat de thuisbedrijven in de VS ongeveer 6,6 miljoen mensen in dienst hebben.

Ga naar "Alle Aanbieders" voor een overzicht
 • Ferratum L
 • i Say Yes
 • Sam Sams
 • Ixorg
 • Contentmods 468
 • Michiel Ruiter
 • Krediet Spot
 • United Consumer
 • 123 Opzeggen
 • Unique b
 • Zorg Kiezen
 • Toluna
 • Freelancer
 • Opinielanden
 • HelloHome
 • Youfone Sim Onli
 • Mobrog
 • Wilhelmina
 • Jouw Meningen
 • Mickey Euro
 • Gratis Prijsvragen
 • Alixpress
 • Oppas
 • DealXtreme
 • My Surveys
 • Herdenking Munt
 • Nuon
 • Mobiel Te Koop
 • Ritel Telecom
 • KNAB bank
 • Financieren Zonder Cijfers
 • Bezwaarmaker
 • Simple Insurances
 • Waarde Mening
 • GSM Sale
 • Beleggings Panden
 • Boodschappen Winnen Nu
 • Jiggy L
 • Scoot

De thuishoudelijke sector ontwikkelt zich snel en wordt belangrijker als gevolg van de volgende factoren:

– De groei van het internet en de mensen die op het internet zijn aangesloten. Twee miljard mensen zijn aangesloten via het internet en dit aantal groeit met 200 miljoen per jaar.

– Groei in de beschikbaarheid en verlaging van de kosten van breedbandcommunicatie en -verbindingen. Heeft een wereldwijde  positieve invloed op mensen die verbinding maken met het internet.

– Het internet, meer online aankopen, geldovermakingsmechanismen (met name PayPal), betrouwbare wereldwijde scheepvaart, de afname van informele handelsbelemmeringen en netwerken die door immigratie zijn ontstaan, hebben het voor kleine bedrijven gemakkelijker gemaakt om de wereldmarkten te bedienen. Het internet is bijzonder belangrijk geweest om kleine bedrijven in staat te stellen kleine marktniches (het ‘long tail’-fenomeen) kosteneffectief te bedienen.

– De ontwikkeling van computertechnologie, software, printers, speciale telefoonlijnen en mobiele telefoons creëert nieuwe mogelijkheden voor bedrijven thuis en maakt het levensvatbaarder om een bedrijf van thuis uit te voeren. Betaalbare en krachtige nieuwe technologieën zullen nieuwe mogelijkheden blijven creëren voor het thuisbedrijf. Deze technologische ontwikkelingen zullen helpen om deze industrie te laten groeien.

Nieuwe Innovaties Zoals

o Express pakketbezorging, distributie, cloud-based IT-diensten.
o Outsourcing, freelance, communicatietechnologie en de beschikbaarheid van bekwame mensen in het buitenland maakt het mogelijk om niet alle taken te hoeven uitvoeren bij de thuisbasis van het bedrijf. Het is eenvoudiger om vanuit een klein bedrijfspand thuis te opereren.
o Nieuwe bedrijfsmodellen hebben nieuwe werkgelegenheid gecreëerd voor de ontwikkeling van een bedrijf aan huis. Twee voorbeelden zijn de netwerk marketing industrie, of multilevel marketing, en franchising.

– De groei van de kennis- en dienstensector vereist weinig kantoor- of werkruimte en schaalvoordelen zijn niet van toepassing.

– Mensen maken veranderingen in levensstijl en werken liever vanuit huis, omdat het hen flexibiliteit geeft, het tijd bespaart en het de kosten van woon-werkverkeer elimineert.

– De computer home business is niet uitsluitend afhankelijk van de lokale markt om inkomsten te genereren, of voor zijn financiële bestaan; dat maakt dit soort bedrijven minder kwetsbaar voor economische cycli.

– Veel mensen hebben een extra bron van inkomsten nodig vanwege schulden of andere financiële redenen en starten hun eigen bedrijf in deeltijd om een tweede inkomstenstroom te genereren.

– Nu de uitkeringspakketten van de werkgever worden ingekrompen en de kans op verlies van een baan in het bedrijf toeneemt, zien velen het starten van een bedrijf aan huis als niet riskanter dan de traditionele werkgelegenheid. Werkzekerheid en inkomenszekerheid zet mensen ertoe aan om op zoek te gaan naar en een extra bron van inkomsten voor hen te ontwikkelen.

– Als gevolg van demografische en sociale verschuivingen. Vergrijzende babyboomers, vrouwen, Gen Y en anderen zien het thuis gebaseerde bedrijfseigendom als een steeds levensvatbaarder werkoptie. Belangstelling voor het bereiken van een goede balans tussen werk en privéleven, flexibiliteit, de mogelijkheid om een passie na te streven en voor jezelf te werken, zijn enkele van de redenen die worden gegeven voor het starten van een bedrijf aan huis.

Gebrek Aan Banen In Het Bedrijfsleven

Grote bedrijven zijn gehavend door de recessie. Zelfs als het economisch herstel sterk is, is het onwaarschijnlijk dat deze bedrijven hun aanwerving drastisch zullen verhogen. In plaats van het inhuren van fulltime personeel, zullen ze flexibel en slank blijven door het toegenomen gebruik van technologie, aannemers, partnerschappen en outsourcing. Als gevolg hiervan zal het starten van een bedrijf aan huis de beste en in veel gevallen de enige optie zijn voor bedrijfsvluchtelingen.

“Toch zijn eigenaars veel meer tevreden over hun levenskwaliteit dan andere kleine ondernemers. De meerderheid van de eigenaren lijkt echter geen financiële afweging te hebben gemaakt om deze levenskwaliteit te waarborgen””.

Het aantal mensen dat op het internet is aangesloten, groeit zeer snel. Breedband wordt steeds meer beschikbaar in de wereld. De internetondersteunende technologie en mobiele communicatietoepassingen groeien in een astronomisch tempo. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe kansen voor de internet gerelateerde bedrijven.

Sommige onderzoekers zijn van mening dat deze ontwikkelingen een grotere invloed zullen hebben op de wereldeconomie dan welke economische revolutie in de geschiedenis dan ook.

“Kans wordt door de meeste mensen gemist omdat het gekleed is in een overall en lijkt op werk”. – Thomas A. Edison

“De eerste krijgt de oester, de tweede krijgt de schelp. – Andrew Carnegie

Deze technologische ontwikkelingen en innovaties zullen meer en nieuwe mogelijkheden creëren om te dromen-it-it-plan-it-it-it-do-it big. De mogelijkheden voor het bedrijfsleven thuis en de industrie zullen explosief groeien. De echte ondernemers zullen ze grijpen. Wilt u hier deel van uitmaken? Doe mee met het team.